Janne Vängmanleden

Visa karta

Leden är i huvudsak torr och lättgången med fina möjligheter till bad och vila.

Längs med stigar är leden utmärkt med gula prickar på träden, i vissa fall även skyltar/pilar.
Ledsträckan utgår från Västanå och är uppdelad i tre dagsetapper. Hela leden är cirka 5 mil lång.
Dagsetapp 1: Västanåfallet - Rotsjögård(17km).
Dagsetapp 2: Rotsjögård - Ultrå Bo på lantgård(13km) alternativt Grofhäll Bo på lantgård(18km).
Dasgetapp 3: Ultrå Bo på lantgård alternativt Gorfhäll Bo på lantgård - Härnösand(20 alternativt 15 km).

Vill man börja andra från Härnösand så startar leden vid Gådeåns norra sida ner till södra sundet.

För fullständiga sektionsbeskrivningar köp boken "Vandra - Guide till Roten- och Janne Vängmansleden, Ådalsleden 1 och 2 i Västernorrland" på Härnösands turistbyrå.
Mer information finns även på: http://iof2.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_50618/cf_78/Vandrarguiden_2014_-NGERMANLAND.PDF

Show more