Graninge kyrka

Adress: Graningebyn Graninge Visa karta

Adress: Graningebyn Graninge

Graninge kyrka är en kyrkobyggnad i Härnösands stift som tillhör Graninge församling och ligger i Graninge bruk.

Brukskyrkan uppfördes av trä åren 1759 - 1762 och 6 december 1760 var kyrkan så pass färdig att den kunde tas i bruk. 5 april 1761 ägde invigningen rum.
Träkyrkan har en åttakantig planform och saknar torn. Den är byggd nästan axialt mot det gamla herrgårdsområdet Graninge Bruk. I väster ligger vapenhuset och i öster sakristian. Kyrkan har en liggande vitmålad fasspontad panel och är täckt med ett plåttak.

1762 uppfördes en klockstapel som 1887 ersattes av nuvarande åttkantiga stapel.

Den senaste ombyggnaden skedde 1952 då sakristian inreddes. Nattvardssilver och dopskål är samtida med kapellet.

Visa mer

Om denna aktivitet