Pilgrimsvandring i Ådalen

Adress: Gålsjö Bruk Visa karta

Adress: Gålsjö Bruk

Pilgrimer finns inom nästan alla religioner. Man vandrar till heliga platser eller till religiösa minnesmärken. Under medeltiden vandrade tusentals pilgrimer varje år genom Ådalen mot Nidaros (Trondheim).

Pilgrimsled; Gålsjö-Boteå
Leden är på 10,5km och går mellan Gålsjö (g:a kapellplatsen) och Boteå kyrka. Den är märkt med godkänd symbol. Informationstavlor finns i båda ändarna. Med start från Gålsjö genomförs vandringen i nedförslut.

Pilgrimsled; Gransjöleden
Vandringen startar vid Helgums hembygdsgård och slutar vid Långsele kyrka, totalt 8,7km.
Ett något brantare parti förekommer under en kortare passage i början av leden. Den är märkt med godkänd symbol.

Show more