Hörnsjöns naturreservat

Adress: Varvberget Örnsköldsvik Visa karta

Adress: Varvberget Örnsköldsvik

Hörnsjön ligger inbäddad i skogen bakom Örnsköldsviks södra stadsberg, Varvsberget. Från toppen av Varvsberget har du en vacker utsikt över Örnsköldsvik och omgivande bygd. Genom sitt tätortsnära läge så brukas naturreservatet flitigt av allmänheten som strövområde och för rekreation.

Från Hörnsjön går stigar via golfbanan ner till Veckefjärdens strand mellan Hörnett och Tvillingsta.
Vintertid finns här ett 3.2 km långt elljusspår som går i lätt kuperad terräng. Runt spåret finns även vindskydd för den som vill stanna och fika. Spåret är barnvänligt och lämpligt för tränings och motionsåkning. Ansvarigför elljusspåret är Samhällsbyggnadsförvaltningen och Hörnsjöns intresseförening Hörnsjön är ett kommunalt naturreservat på 63 hektar. Det bildades 1994. Det förvaltas av Örnsköldsviks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ändamålet är att bevara ett naturskönt skogsområde med äldre skog och låta naturen utvecklas fritt, att säkerställa ett lättillgängligt tätortsnära friluftsområde för rekreation samt att bevara området som ett viktigt naturstudieobjekt för skolor och förskolor och att deras och allmänhetens tillgänglighet till området underlättas.

Visa mer