Högsjö gamla kyrka

Adress: VALLEN 160, 870 16 Ramvik Visa karta

Adress: VALLEN 160, 870 16 Ramvik

Medeltidskyrkan uppfördes troligtvis i slutet av 1300-talet. Den murades av traktens gnejs, grundplanen är rektangulär.

I slutet av medeltiden tillbyggdes kyrkan med en sakristia och ett vapenhus. 1721 satte ryssarna kyrkan och klockstapeln i brand, men den kom att renoveras och en ny klockstapel uppfördes. Predikstolen som sattes in finns kvar än idag.

På 1780-talet övergavs medeltidskyrkan och klockstapeln flyttades till Viksjö församling där den fortfarande finns.

Idag är kyrkan en populär sommarkyrka. Många dop och vigslar förrättas här varje sommar.

Visa mer